Vergoedingen zorgverzekeraar

 

Vergoeding bij personen met Diabetes Mellitus:

De hoogte van de vergoeding voor een behandeling en het aantal behandelingen, die worden vergoed, is afhankelijk van de Zorgprofielen. Een Zorgprofiel is een risicoclassificatie bij patiënten met Diabetes Mellitus. De Zorgprofiel dient door uw Huisarts / Internist te worden vastgesteld.

  • Zorgprofiel  0     U heeft geen verhoogd risico op complicaties
  • Zorgprofiel  1     U heeft een risico op complicaties
  • Zorgprofiel  2     U heeft een verhoogd risico op complicaties
  • Zorgprofiel  3     U heeft een sterk verhoogd risicocomplicaties

Een medische doorverwijzing is hierbij een vereiste. Pedicures dienen voor de vergoeding van de diabetische voetzorg een contract te hebben afgesloten met een Zorggroep. De pedicure moet wel een geldig certificaat voetverzorging bij diabetes- en/of reuma hebben en vaak ook is het lidmaatschap van de brancheorganisatie ProVoet vereist. Daarnaast moet de pedicure geregisteerd staan in het Kwaliteits Register Pedicures.

Zorgprofiel 0 /1  ;

Indien u onder Zorgprofiel 0 / 1 valt, dan is een mogelijk een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk, afhankelijk van uw verzekeringspakket. Hiervoor kunt u uw zorgverzekeraar raadplegen. Indien u recht heeft op een vergoeding dan ontvangt u van mij een factuur voor de behandeling, welke rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend.

 

Zorgprofiel  2 / 3  ;

Bij diabetespatiënten met Zorgprofiel 2 / 3 verloopt de vergoeding van een pedicurebehandeling vanuit de basisverzekering en wordt uitgekeerd via de zorggroep middels een declaratie door de pedicure

Indien u bent doorverwezen door een internist of andere specialist, Dient er via de Podotherapeut een Zorgprofiel te worden bepaald. Bij een Zorgprofiel 2-3-4 lopen de vergoedingen uit de basis verzekeringen via de Podotherapeuten

LET OP;

Wat wordt vergoed bij een medische behandeling;

Behandelen van ingroeiende teennagel (s), verwijderen van likdoorn's , oplossen van verhoogde druk ( eelt lokaties verwijderen)

Maar niet de cosmetische nagel verzorging. ( d.w.z knippen van gezonde nagels) Hier voor dient u bij te betalen €   9,00

 

Vergoedingen bij personen met een Reumatische aandoening;

Bij pedicurebehandeling bij reumapatiënten worden de kosten vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij een aantal zorgverzekeraars worden alleen behandelingen bij personen met Reumatoïde Artritis vergoed. De hoogte van de vergoeding bij een behandeling van reumapatiënten hangt af van uw zorgverzekeringspakket. Ik raad u aan hierover vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 

Vergoedingen bij personen met Overige Risico's;

In een aantal gevallen worden behandelingen bij personen met ziekten met een verhoogd risico (zoals bijvoorbeeld polyneuropathie, Parkinson, etc.) vergoed door de zorgverzekeraar. Ik raad u aan hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.